Digitalt Museum Digitalt Museum

Vikingøks


Om objektet

Betegnelse:
Vikingøks (Betegnelse)
Jordfunn (Alternativt navn - Betegnelse som er brukt i eldre museumsprotokoller)
Øks (Alternativt navn - Betegnelse som er brukt i eldre museumsprotokoller)
Vikingeøks ref. Petersen type G (Presisert betegnelse)

Historikk:
Produksjon:
0900 - 1000 (ca)
Bruk:
Brukssted: Norge, Telemark, Tinn
Aksesjon:
1987 (Deponert til Norsk Folkemuseum)
Annet:
1875 (Innkjøpt av Nordiska museet)

Beskrivelse:
Asymmetrisk kileformet blad
Skasftehiull med delvis bortrustede fliker

Inventarnr.:
NF.1992-1204B

Institusjon:
Norsk Folkemuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Folkemuseum

Museets nettsted:
www.norskfolkemuseum.no

Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Øks

Ei øks er et redskap som består av et skaft, oftest av tre eller plast, og et hode som ofte er kileformet og av metall. Økser har vært brukt til redskaper og våpen i lang tid, men den mest typiske bruken i dag er for å kløyve ved eller bearbeide treverk. Økser finnes i en rekke størrelser og utforminger for forskjellige formål. Til lafting brukes typisk en bile, en øks med et meget stort skjær.

Blankvåpen

Blankvåpen er våpen ment å være fra en gitt tidsperiode, laget tilnærmelsesvis slik de ble laget originalt. Termen brukes i dag i Norge i museums- og samlersammenhenger som en samlebetegnelse på sverd, økser, spyd, dolker etc. jf. «white-arms» i engelskspråklige land.

Nordiska museet

Nordiska museet ligger på Djurgården i Stockholm og er ansvarlig for kulturhistorie i Sverige. Dette innebærer at museet skal bevare og levendegjøre minner av liv og arbeid fra 1500-tallet frem til våre dager.

Øks (symbol)

Økser har hatt en symbolsk funksjon i mange kulturer gjennom historien, ofte som tegn på makt og myndighet, bl.a. som strafferedskap. Både virkelige økser og økser som stiliserte, grafiske figurer, finnes som symboler. Økser inngår i kirkekunst og annen kunst, i dekorasjoner, som kjennetegn for myndigheter og private m.m.

Kategori:Blankvåpen

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...